By Jørn

Jeg jobber på Frogn videregående skole (åpnet august 2006) og underviser i engelsk, samfunnsfag og historie. Det begynner å bli lenge siden min første jobb i skolen i 1984, men jeg synes fremdeles det er en daglig utfordring å finne gode måter å bidra til læring hos elever på. Et område jeg har vært interessert i lenge, er hvordan digital tekonologi påvirker – eller kan påvirke – læring. Det er særlig det jeg blogger litt om her.

Skoleårene 2010-13 er jeg en av fem DinA‘er – Digitale innovatører Akershus. Det jeg skriver her står imidlertid for min egen regning og må ikke tas som uttrykk for Akershus fylkeskommunes synspunkter.

Jeg er Jørn Hoelstad Pettersen
jorn.hoelstad.pettersen[at]frogn.vgs.no
joepett[at]online.no
jorpet27[at]gmail.com
Twitter: joepett

Reklamer


%d bloggere like this: