19
mar
10

Tør jeg dette, da?

Ikke før er jeg tilbake på jobb etter en kort sykmelding for å få fikset en skrøpelig albue, så får jeg et smigrende tilbud om en annerledes jobb fra høsten av: 40% frikjøp i ett år fra min faste undervisningsstilling for å være «ePedagog» i fylket sammen med fire skarpskodde digitale kolleger.  Jeg fikk tilbudet på telefon da jeg svingte inn på parkeringsplassen og hadde sagt «ja» før jeg nådde inngangsdøren. Men kan nå dette gå bra?

Jeg har uttrykt skepsis til måten vi driver  – eller av noen forventes å drive – opplæring for å integrere digital teknologi i læringen. Tradisjonelle kurs og workshops får ofte karakter av det som med en god engelsk metafor kalles «drive-by teaching«: den tilkalte fikseren som svinger innom skolen en dag og peprer det forsamlede kollegium med sine forbløffende verktøy og så forsvinner. Når tilhørerne får summet seg igjen neste dag, fortsetter det meste som før.

Hvordan unngår vi en slik dynamikk – eller mangel på sådan? Det som kanskje bekymrer meg mest med en slik rolle som  «tilkalt ekspert», er hvor lite en ofte vet om utgangspunktet for de en skal snakke med. Det eneste som er bortimot sikkert, er at forutsetninger, interesser og motivasjon spriker i alle retninger. Derfor er mitt håp at jobben i minst mulig grad skal bestå av å stå foran store forsamlinger av mer eller mindre utkommanderte ansatte som er blitt forespeilet at de nå skal få se lyset når det gjelder læring med teknologi.

En modell jeg kunne tenke meg å foreslå er at ePedagogen (blir litt vanskelig å ta den tittelen helt alvorlig, tror jeg  …) følger en prosess over tid hos en gruppe lærere som ønsker hjelp med å ta i bruk teknologi.  Det bør starte med et møte der jeg mest lytter og spør og  kanskje til og med observerer i klassene for å få et innblikk i dagens situasjon, før jeg forhåpentlig har noen innspill om ting som kan endres.  Forutsetter dette opplæring i verktøy, gis det.  Så prøves ting ut i praksis, og deretter evaluerer vi sammen hva som virket bra og mindre bra.

Ellers er det åpenbart viktig å utnytte erfaringene fra andre fylker som allerede har prøvd ut tilsvarende ordninger.

Faren er tilstede for at dette kan bli mye byråkratisk skrik og lite pedagogisk ull. Men ideen var så fristende at jeg ikke kunne si nei. Innspill til hvordan en ePedagog egentlig skal jobbe mottas imidlertid med stor takk!


17 Responses to “Tør jeg dette, da?”


 1. mars 19, 2010, kl. 6:49 pm

  Masse lykke til! Regner med det blir litt skriverier om opplevelsen når den tid kommer. Gleder meg til det

  Har stor forståelse for skepsisen din omkring det å få en gjeng utkommanderte lærere på benkeradene. Man burde kanskje selv få velge om man ville delta…en indre «drive» er jo sjelden en uting. Så blir bare utfordringen å få muligheten til å ta ideene i bruk på arbeidsplassen i etterkant. Jeg har også erfart det som Eva Bratvold beskriver i sine praksismemoarer ( http://evabra.wordpress.com/2010/01/19/nettverk-nede-i-1-klasse-i-dag-hva-kan-man-gj%C3%B8re/ ). Det er ikke akkurat slike opplevelser som får de mest skeptiske til å se den store nytten i å ta i bruk IKT.

  Jeg krysser fingrene for prosjektet okke som. 🙂

 2. mars 19, 2010, kl. 6:51 pm

  Det tør du.
  Hordaland har hatt en slik ordning i noen år nå (skal evalueres til sommeren og man vurderer da videreføring). Spør June Breivik om hvordan de har jobbet, hun har peiling. De videregående skolene i Hordaland har i tillegg hatt en «eKoordinator» hver i 10-20% stilling avh av skolens størrelse. Den stillingen har jeg 🙂
  Jeg tror det er veldig varierende hvor mye skolene har benyttet seg av ePedagogene som ressurs, vi har vel ikke brukt «vår» ePedagog i det hele tatt.
  Et problem slik jeg ser det er at ansvarsfordeling blir litt utydelig, i alle fall slik vi har praktisert det. For ePedagogene er det relativt klart, siden de er frikjøpt, men eKoordinatorene er betalt av skolene, og da blir det litt uklart hvem man skal forholde seg til og utføre oppgaver for, liksom.
  Hvis dette er et planlagt opplegg med klare instrukser tror jeg det kan bli en god og viktig rolle å ha.
  Lykke til!

 3. mars 19, 2010, kl. 7:48 pm

  @Kjemikeren @Torger Åge: Takk for oppmuntrende kommentarer! Jeg håper og tror jo at de verste infrastrukturproblemene er tilbakelagt på de videregående skolene i AFK, slik at vi ikke opplever for mye av det EvaBra beskriver. Men nett som er nede i ny og ny kan man vel aldri gardere seg mot.

  Vi kommer helt sikkert til å kontakte Hordaland for å høre om erfaringer, og som du skriver, Frøydis, er jo klar ansvarsfordelign og jobb-beskrivelse viktige ting å få på plass før vi starter. Ser bra ut så lang – vi møtes allerede over påske for å starte planleggingen.

  Jeg har selv en delstilling på min skole for å drive med IKT, og jeg merker jo også der at det kan være vanskelig å få til balansen mellom at kolleger «leverer bestillinger» på hva de ønsker (noe de sjelden kommer med) og at vi i IKT-gruppa går ut og mer eller mindre påtvinger folk kursing. Når ingen kan noenting, er det enkelt – da er det meste nyttig. Jo høyere kompetansen blir, desto mer nyansert må opplæringstilbudet være.

 4. mars 20, 2010, kl. 10:52 am

  tror du skisserer en interessant modell – med oppfølging av en liten gruppe lærere over tid!

 5. mars 20, 2010, kl. 11:11 am

  Jeg tror du kommer til å finne det både interessant og spennende. Har kommentert her: http://junebre.blogspot.com/2010/03/epedagog.html
  Ønsker deg og Akershus lykke til 🙂

 6. 6 Bente K
  mars 20, 2010, kl. 11:34 am

  Gratulerer! Og så fint at du sa ja. Jeg har tro på modellen du skisserer. Å sette i gang noe som følges opp over tid forplikter. Det vil gi mer varig utbytte enn smådrypp nå og da som glemmes så for man er tilbake i hverdagen. Endring av vaner tar som kjent tid.

 7. 7 Bente K
  mars 20, 2010, kl. 11:45 am

  Et eksempel, som er i samme gate som modellen du beskriver, finner du her http://nettverk.umb-sll.wikispaces.net/

 8. mars 20, 2010, kl. 11:58 am

  Hei Jørn.

  Gode refleksjoner og fine svar. Vi har jo to slike pedagoger hos oss og har allerede diskutert mye hvordan dette best bør arrangeres. Er veldig enig med deg i at det ofte blir fort inn og ut og ingen endring. Det kjennetegner også de mange konferanser vi deltar på og arrangerer selv! Man får et innblikk i fremtidens undervisning og læring, hvordan klasserommet ideelt sett skal se ut, men ingen konkrete eksempler på hvordan man skal gjøre det. En av suksesskriteriene for samarbeidslæringen tror jeg var at lærerne dro hjem fra kursene med konkrete pedagogiske opplegg som kunne iverksettes umiddelbart. Anne Cathrine, Ingun og jeg hadde et kurs på skolen vår der forøvrig en fra Frogn var deltaker. Vi brukte siste del av kurset til å sette opp RSS feed, lage blog og legge inn enkle poster. Jeg tror litt på den modellen jeg. Blir litt som du selv foreslår, det å være inne i klasserommet til den enkelte lærer. Det er viktig det også!

  lykke til!

 9. mars 20, 2010, kl. 2:56 pm

  Takk for mange fine innspill! @June, da jeg skrev om «mye byråkratisk skrik og lite pedagogisk ull» var det ikke mest av frykt for en veldig sterk oppbinding av ePedagogrollen – jeg tror AFK har tenkt å gi oss en ganske fri rolle; det gikk mer på hvordan vi skal komme i skikkelig i inngrep med faktiske læringsprosesser ute på skolene. Hvordan oppmuntrer vi mest effektivt til at slike stillinger brukes optimalt, slik at vi ikke blir «sittende til stas».

  @Bente: flotte eksempler i Lærende nettverk! Dette er kanskje også et eksempel på alt det gode arbeidet som foregår, men som ikke alle vet om. Jeg visste ikke at kolleger fra egen skole hadde deltatt! Hvordan får vi spredd kunnskapen bedre?

  @Ann: Ja, konkrete opplegg som «lekse til neste gang» tror jeg har mye mer for seg enn uforpliktende lytting til presentasjoner.

 10. 10 Tone
  mars 20, 2010, kl. 6:09 pm

  Lykke til som ePedagog. Er selv ePedagog i Hordaland og stortrives med det.

 11. 11 Arvid
  mars 21, 2010, kl. 10:36 am

  Ynskjer også lukke til. Som Tone er eg epedagog i Hordaland.
  Hordland har per i dag 6 epedagogar med ansvar for kvar sin region. Det er ei utfordrande og spanande oppgåve. Sidan IKT og pedagogikk er eit område i stendig utvikling, må ein i tillegg til å fylgja opp signal\oppgåver frå fylkeskommunen også vera sjølvstendig og kunna ta initiativ.
  Epedagogane i Hordaland har faste dagssamlingar ein gong i månaden.
  Dessutan arrangerar epedagogane samlingar i eigen region for «sine» ekoordinatorar på skulenivå minst fire gonger i skuleåret der me mellom anna drøftar arbeidet med digital kompetanse på skulane i regionen. Epedagogane held også kontakt med ekoordinatorane på skulane via It’s learning. Det vert også arrangert samlingar på fylkesnivå for ekoordinatorane to gonger i året.
  Epedagogane deltek også på kurs og konferansar for å halda seg oppdatert. Det er også viktig at epedagogane på eige initativ held seg oppdatert på utviklinga innan IKT og pedagogikk. Epedagogane held også kurs sjølve både på skulenivå og fylkesnivå, særleg innafor eigne «spesialitetar».
  Opplæringsdirektøren i Hordaland har kalla epedagogane for «liberoar», og det høver bra. Dette er ein stilling som høver for arbeidsvillinge, sjølvstendige og entusiastiske personar. Det gjeld berre å halda styr på tida ein nyttar, og ikkje brenna seg ut….

 12. mars 21, 2010, kl. 12:43 pm

  @Arvid: Takk for informasjon om hvordan dere har organisert dette i HFK – dere er klart et forbilde som vi kommer til å lære av. Dette med at dere har forankring med eKoordinatorer på skolene høres smart ut. Vi har brukt ressurser på lignende måte på egen skole, men er litt usikker på hvor utbredt dette er på andre skoler i AFK.

  Skjønner advarselen om å holde styr på tida – dette kan fort bli så morsomt og oppslukende at en bruker både arbeidstid og fritid!

 13. 13 evabra
  mars 22, 2010, kl. 11:12 am

  Dette blir helt sikkert spennende – og du vil klare det helt fint, det er jeg sikker på 🙂

 14. mars 22, 2010, kl. 4:17 pm

  Her skjer det mye allerede. Dette gleder jeg meg til. Jeg er veldig enig i det du skriver om tvangskursing av motvillige lærere på obligatoriske fellesmøter. Jeg har stor tro på mer oppfølging, lære noe, prøve det ut og tilbake igjen for mer påfyll/evaluering/forberding. Tror vi sammen kan greie å teste ut flere spennende løsninger. Sees! 🙂

 15. mars 23, 2010, kl. 9:18 am

  Så flott at du sa ja, Jørn! Jeg gleder meg til å samarbeide med deg og de andre tre. Tankene dine om «inn-og-ut» kursholdere deler jeg helt og holdent. Det være en tydelig oppfølging i etterkant, og det bør kanskje etableres en eller annen type plattform som kan brukes til utvikling av kompetanse. Spennende og travelt tror jeg i hvertfall at det blir!

 16. mars 23, 2010, kl. 3:45 pm

  @Ingunn: Ja, jeg håper det blir travelt – at noen finner ut at de kan bruke oss til noe! En eller annen plattform høres lurt ut – kanskje dette er en måte å utvikle wiki-delen av D&B?
  Mye å diskutere her!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


Add to Google
mars 2010
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

StatCounter

free web hit counter

%d bloggere like this: