Arkiver for september 2008

24
sep
08

Ressurser for skriving på engelsk

MakeUseOf har en god post i dag med omtale av sju nettbaserte ressurser som kan være nyttige for de som skal skrive engelsk – kanskje først og fremst kreativ skriving, men også for mer analytiske oppgaver kan disse sikkert brukes.

Jeg ble først og fremst imponert over UsingEnglish.com, som har noen verktøy som absolutt bør utforskes. Blant annet har de en søkemotor for idiomer (lurer du på hva slags idiomer som inneholder ordet ‘dog’, får du ‘doggy bag’, ‘dog tired’, ‘dog-eared’, ‘lap-dog’, ‘top dog’, ‘dog dinner’ og enda flere) og for phrasal verbs. De har også et tekstanalyseverktøy som ser spennende ut. Der kan du lime inn tekst og får statistikk over blant annet gjennomsnittlig setningslengde, antall unike ord og lexical density. Dessuten har den en readability index. Slike ting kan kanskje brukes til å hjelpe elever å se hva det er som skiller deres egen tekst fra mer avanserte tekster; mange elever ser bare på antall feil, og hvis dette er lavt, forstår de ofte ikke hvorfor karakteren ikke blir bedre.

(Til slik analyse er sannsynligvis VocabProfile bedre, for øvrig: dette verktøyet klassifiserer en tekst i fire grupper etter hvor vanlige de er: de 1000 ordene som forekommer hyppigst i engelsk, de neste 1000 ordene, dernest ordene fra Academic Word List, og til slutt ord som ikke forekommer  blant noen av disse).

Idiomer kan selvfølgelig oppfattes som klisjeer. Min holdning til klisjeer hos elevene, er at de bør lære seg dem før de lærer seg å ikke bruke dem. Dertil kan åpenbart ClicheFinder være et bra redskap – de har 3300 søkbare klisjeer!

Language is a virus har en hel drøss med ting som ikke virker som stort annet enn morsomt tidsfordriv, men linkene til kreative 66 skrivetips av Charles Bernstein eller 82 skriveeksperimenter av Bernadette Mayer ser det ut til å være en del som kan brukes i klassene våre.

911WritersBlock utmerker seg vel mest med kreativt brukergrensesnitt, men de har noen tips til forskjellige aspekter ved kreative tekster som en kan stå fast på. Trykk ‘3’ for ‘Dramatic openings’, og ett av forslagene er: «An art opening at a lavish downtown gallery. A car crashes through the plate glass window. The driver’s door opens, and an eight-year-old girl steps out …»

Når vi først er inne på gode skrivetips, bør vi jo nevne dagens post av Eirik Newth på Eiriks forfatterblogg, «Artikler redusert til twitring«: med utgangspunkt i artikkelen fra The Atlantic, «Is Google Making Us Stupid?» (som jeg selv blogget om tidligere i år), slår han et slag for 140-tegns sammendrag av alt fra artikler til hele romaner. Bra utfordring for elevene: oppsummér dagens lesetekst med 140 tegn!

18
sep
08

Fagdag samfunnsfaglig engelsk

Fokus i dag var, i tillegg til lesetekster om innvandring i USA,  informasjonsbearbeiding og presentasjon.

Hver fagdag starter vi med at to elever kort presenterer en eller annen nyhet fra den engelsktalende verden. De har så langt vært veldig flinke til å plukke ut saker og lage korte, oversiktlige presentasjoner. Hvert par lager også en liten it’s learning test til de andre elevene, slik at vi får sjekket at alle har fått med seg det som blir presentert. Det jeg håper de skal bli bedre på, er å lage slides med litt mindre tekst og mer bilder, og å frigjøre seg mer fra disse slidene og snakke istedet for å lese. Med andre ord, en av mine kjepphester …

Derfor startet jeg opp etter nyhetspresentasjonen med disse to lysarkene da jeg skulle innlede kort om begrepene «push»- og «pull»-faktorer som forklaring på innvandring (forhold som «dytter» utvandrere ut av opprinnelseslandet, eller «trekker» dem til USA):

Så ga jeg dem følgende oppgave: dagens lekse forteller om fem bølger med innvandring til USA. Jobb i par og lag en presentasjon av disse fem bølgene med så lite tekst og så mye bilder som mulig! Last opp presentasjonen på it’s learning og forbered dere på å presentere den for klassen.

I tillegg fikk de en liten oppgave til: jeg listet opp 15 land og ba dem finne minst én sann historie om en innvandrer fra et av disse landene til USA. Dette skulle være mest muntlig arbeid, men de kunne lage Impress-presentasjoner om disse personene også.

De jobbet godt i drøye to timer, og så fikk vi se og høre på noen utvalgte presentasjoner (alle ble lastet opp i mappe på it’s learning der alle kan se alt). Jeg synes resultatet var veldig bra, og forhåpentlig har de plukket med seg noen ideer til senere presentasjoner.

Jeg introduserte dem også for search.creativecommons.org for begynne å bevisstgjøre dem på dette med lovlig og ulovlig bildebruk (mine to bilder på innledningsslidene var CC-bilder fra Flickr).

Så hørte vi noen innvandrerhistorier og diskuterte litt om hva disse hadde til felles – the American Dream kom selvfølgelig opp, og vi snakket litt om et tema vi kommer tilbake igjen til: amerikanske verdier, og hvor forskjellige eller like de er våre.

Alt i alt en OK økt.

17
sep
08

Forlag = kvalitet?

Vi får ofte høre – i deres kamp mot NDLA og i polemikken mot Web 2.0 og delingskultur generelt – at vi må passe oss for å undergrave forlagenes økonomiske fundament, for forlagene, de representerer kvalitet. I motsetning til amatørenes glade inntogsmarsj, har de en stab av profesjonelle medarbeidere og en organisasjon som leverer. De bygger katedraler for å hylle sin sentrale plass i vår kultur.

Jeg tenkte på dette idet jeg satt i kveld og skannet – og bannet. En måned etter skolestart, og det ærverdige forlagshuset har ennå ikke greid å trykke opp nok bøker i det ene engelskkurset mitt til at alle elever får hver sin. Det er det samme hvert bidige år. Aldri i mitt kvarte århundre i skolen har jeg opplevd at alle skolebøker har vært klare til skolestart.

Men det de leverer er vel bra? Tja. Vi måtte som vanlig velge bøker i full fart i vår. Det er ikke tid til å finlese hver eneste side i boka. En av forrige ukes lesetekster plukket jeg ut fordi den passet med datoen – 11. september. Den handlet om demokrati og fundamentalisme. Samtidig ville jeg bruke den i et opplegg om tekststruktur med tanke på essayskriving. Derfor ba jeg elevene om å lage et tankekart over innholdet. Det var først da jeg begynte å nærlese teksten selv at jeg innså hvilken tabbe det var. For den hadde rett og slett ikke noen struktur. Det var nærmest umulig å følge resonnementene. De fleste elevene fikk lite eller ingenting ut av den, men skyldte kanskje mest på seg selv. En observant gutt påpekte imidlertid som sant var: «det var ikke mye å si om den, for den var dårlig skrevet.» Teksten var uten oppgitt forfatter, så den skal vel kollektivt tilskrives seksmannslaget som står som forfattere.

For øvrig er inntrykket ganske blandet. Det som er hentet fra engelskspråklige kilder er bedre enn denne ene artikkelen, men samtidig irriterer det at det kryr av skrivefeil.

Hva er passe pris for et slikt produkt? 575 kroner, takk.

10
sep
08

En grei fagdag i engelsk

Begynner å komme inn i rytmen med jobbingen nå – de bærbare funker som de redskapene de skal være. VG1 hadde fem timer fagdag i engelsk. Mål: jobbe med ordforråd, inludert regionale varianter av engelsk, fortsette å jobbe med den engelsktalende verden. Hovedvekt på muntlig aktivitet i dag.

Første timen var bare halve gruppa tilstede hver halvtime – de andre måtte stille til elevfotografering. De som var tilstede jobbet med en Quizlet.com-oppgave om ordforråd vi har jobbet med på de to foregående fagdagene (oppgaven lagde jeg på et kvarter dagen før; snart skal elevene få lage dem selv). Stort engasjement, og stor spredning. Noen klarer space race-delen av testen og får et par tusen poeng; de kjappeste får over 130 000 poeng! Differensiering, anyone?

Etter en kort pause samles alle, og stikkordet er ‘den engelsktalende verden.’ Hadde gjort om en flervalgprøve fra læreboka til it’s learning-test. Alle tar den i sitt tempo, og fortsetter så med neste oppgave: Lytteprøve med seks regionale aksenter som jeg har lastet opp på it’s learning. Alle lytter i sitt tempo. Så tar de flervalgsprøven for å teste om de har greid å plassere aksentene i riktig land.

Neste oppgave har som formål å bevisstgjøre om uttale og intonasjon: de lytter til en innlest versjon av Roald Dahls dikt ‘The Ant-Eater’. Så skal de forsøke å imitere den aksenten som brukes i opplesningen (Oxford English) og selv lese inn diktet (mp3-fil i Audacity som lastes opp i it’s learning).

Etter pausen tar vi en kjapp gjennomgang av flervalgsprøven om den engelsktalende verden og snakker litt om det som syntes å overraske noen (hvorfor er den engelske monarken statsoverhode i New Zealand, for eksempel?).

Ny liten glosetest knyttet til diktet: en serie ord som er forskjellige i britisk engelsk og amerikansk engelsk (gas – petrol, check – bill, osv). Drag-and-drop med det nye testverktøyet i it’s learning funker ikke helt optimalt når boksene må dras veldig langt opp eller ned, men de aller fleste får det til.

Så leser de i par en ørliten novelletekst av Julia Alvarez, «Snow». Nå begynner tiden å løpe fra oss, men vi prøver å få tid til en liten, kreativ oppgave på slutten: lag en tegneseriestripe som oppsummerer «Snow» ved hjelp av Toondoo.  Jeg åpner for at de kan få lage en stripe med fritt valgt tema før de går løs på den litterære oppgaven, og de fleste rekker ikke mer enn det. Men igjen slår det meg hvor lett de tar disse verktøyene – og her er læringen sosial og ad hoc.

Alt i alt en dag som fungerte noenlunde etter hensikten. Oppgavene/tekstene er kanskje litt «all over the place,» men det skyldes delvis at det er læreboka også – hvis kapitlene der har noen rød tråd, er den veldig godt skjult. Litt hektisk ble det, men det er bedre enn å ha dødtid. Bortsett fra et par elever var det ikke nødvendig å stoppe Facebook-aktivitet, alle jobbet bra med det de skulle. Alle har hørt en god del engelsk, alle har produsert engelsk, og jeg sitter igjen med en overkommelig mengde innleveringer å kommentere (innleste Dahl-dikt, som jeg ikke setter noen karakter på, men bare påpeker styrker og forbedringsmuligheter i muntligprestasjonene).

08
sep
08

Lite nytt i OpenOffice 3

I dag fikk jeg enda en .docx-fil fra en elev. Vi har fortalt dem at vi ikke vil ha det, men med MS Office 2007 installert hjemme er det vel få som tenker over at dette er noe problem.

Hos oss bruker vi nemlig OpenOffice. Jeg er blitt vant til programpakken og har ikke egentlig brukt nyere versjoner av Word. I dag melder ReadWrite Web at OpenOffice 3 er klar til utprøving (men ikke vanlig bruk foreløpig). Deres anmelder er ikke særlig imponert.

Av forbedringer (se hele listen over betafunksjonene) kan nevnes at OO nå kan lese .docx – men det kan ikke skrive slike filer. I Writer kan du nå ha flere sider av et dokument åpne mens du jobber med det – det ser nyttig ut for redigering. Mest interessant for meg er det at notatfunksjonen ser ut til være forbedret; nå kan du sette inn notater som vises i «bobler» ute i margen – akkurat som Word vel har kunnet gjøre lenge. Jeg har brukt notatfunksjonen til å rette, men de små gule «stavene» som elevene har måttet klikke på for å se notatene, har ikke akkurat vært veldig intuitive.

Alt i alt er det små forbedringer som gjør OpenOffice 3 litt mer lik … forrige versjon av Word. ReadWrite Web mener at naviasjonen i Office 2007 er overlegen, og utgjør en faktisk produktivitetsgevinst.

Men fremdeles er jo Open Office uslåelig på pris, da …

07
sep
08

Dan’s the man!

Tenke det, ønske det, ville det med … Vi snakker med jevne mellomrom om hvor flott det hadde vært om vi gjorde oppleggene våre tilgjengelige for andre. Om vi bare hadde delt, kunne vi sluppet å sitte hver på vår tue og finne opp hjulet om igjen og om igjen.

Dan Meyer – som skriver om om skole i sin allminnelighet og matte i særdeleshet på dy/dan – har gjort det. Sist uke publiserte han hele geometrikurset sitt på nett! Alt er tilgjengelig i Keynote (for Mac), Powerpoint og PDF. I tillegg kan du laste ned alle handouts han har brukt.

Dessverre er matte helt gresk for meg, så jeg kan ikke vurdere kvaliteten. Men eksempelet er definitivt til etterfølgelse!

06
sep
08

Forberede på arbeidslivet? Web 2.0 er nødvendig!

Jeg er enig med dem som hevder at skolen har videre målsettinger enn å forberede framtidige yrkesutøvere på hva næringslivet kommer til å kreve. Men samtidig er det sikkert lurt å ikke se helt bort fra dette. Derfor synes jeg dagens artikkel på ReadWriteWeb er interessant: Businesses Can’t Hide From 2.0: A Look at 2.0’s Impact Across Industries.

Artikkelen argumenterer for at Web 2.0-verktøy nå er blitt så mainstream at en kandidat som møter opp til jobbintervju og framstår som anelsesløs om ny utvikling på dette området øyeblikkelig vil ha diskvalifisert seg. Wikier trekkes fram som ett eksempel: for ikke lenge siden var det forholdsvis vanlig å latterliggjøre Wikipedia; nå er wikier blitt et velansett og svært anvendbart publiseringsverktøy i mange bedrifter.

Dette er en grundig gjennomgang av mange verktøy og deres bruksområder. En god del av informasjonen er bransjespesifikke eksempler som kanskje har mest interesse for insidere, men det er umulig å unngå å se at f.eks. verktøy for felles dokumentproduksjon og sosiale media vil ha relevans også for hvordan vi jobber i skolen.  Og – dette er altså virkeligheten som mange av våre elever skal møte ganske snart.

Hva med lærerne? Nei, vi lever kanskje litt i vår egen verden, som det uttrykkes i en vanlig  vending:  «Han har ikke bare jobbet i skolen, han har erfaring fra arbeidslivet også …»

05
sep
08

TGIF!

Ja, thank God it’s Friday! Vips, så hadde det gått tre uker av skoleåret uten at jeg hadde fått blogget et ord. Også jeg som har undervisningsfri på fredager, og alt mulig. Noe av problemet har vært at vikartimer og diverse andre plikter har gjort fredagene til nå alt annet enn fri.

Men i dag har jeg endelig tid til å sitte ned og trekke pusten. Noen timer er gått med til å komme à jour med retting og andre trivialiteter, men jeg har også tatt meg tid til bl.a å se på Michael Wesch’ foredrag om nye plattformer for læring, som Ingunn minnet meg om.

Når Wesch forteller om sine kreative opplegg må jeg vel innse at jeg har ganske langt igjen før jeg utnytter selv en brøkdel av de muligheter som teknologien begynner å gi oss til å gjøre elevene til aktive medspillere i læringen. Skoleåret så langt har vært preget av baby steps og mye prøving og feiling. Alt i alt har vi vel kommet greit i gang med opplegget med bærbare til VG1 og VG2. VG3 skal fortsette å bruke våre to år gamle stasjonære PC’er.

Jeg satser fremdeles ganske mye på it’s learning i tillegg til mer åpne Web 2.0-verktøy. Med skrivetilganger til elevene i mange av mappene, kan plattformen fungere som et bra sted for dem å produsere innhold. Dessuten bruker jeg små tester og undersøkelser for å få tilbakemeldinger eller la elevene teste seg selv.

Etter fjorårets havarerte bloggeopplegg med VKII, er jeg litt forsiktig i år. Men årets tredjeklassinger (samfunnsfaglig engelsk) har faktisk opprettet blogger og skrevet sine første innlegg. Dermed har vi allerede gjort mer enn tilsvarende klasse rakk i fjor før Blogger-sperring og andre viderverdigheter satte en stopper for prosjektet. Foreløpig blogger vi for hverandre – jeg mener at vi skal være litt forsiktige med blogging for all verden på et annet språk enn morsmålet – men jeg tror nok at mange av disse elevene vil ønske å formidle noe til et større publikum etterhvert. Som noen av dem skriver: utfordringen er å finne noe å skrive om.

Det går vel rett på den «crisis of significance» som Wesch snakker om. For at læring skal oppleves som meningsfylt for elevene, må de oppleve at det er en overordnet «fortelling», a narrative, som setter de enkelte aktivitetene inn i en større sammenheng. Det er det Wesch forsøker med sine kreative tilnærminger til en framstilling av menneskehetens historie fra 1450 til 2050 i et gigantisk, virtuelt spill. Å finne en slik fortelling og spenne den over læreplanenes ymse kompetansemål er kanskje ikke like lett.

Den tanken får surre litt i bakhodet. Nå er det helg!
Add to Google
september 2008
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

StatCounter

free web hit counter